When nature meets art & science

נקודת המוצא ביקב מרגלית היא קודם כל ליהנות מן העשייה, תוך הקפדה ללא פשרות על איכות היין. אנו מאמינים שקיימים אזורים בישראל שהם מקום אידיאלי לגידול ענבי יין, וזאת בגלל השמש והאור הרב שישראל בורכה בהם, התורמים לאיכות הענבים.

הכרמים
היינות
הצוות
תמונות