הכרמים

כללי

בבעלות יקב מרגלית שלושה כרמים: כרם קדיתא, כרם בנימינה, וכרם זכרון-יעקב.

הכרמים ניטעו וגודלו על ידי היקב. כעקרון, איננו קונים ענבים ממקור חיצוני אלא מגדלים  את הענבים בעצמנו. בכך יש לנו שליטה מלאה בכל הקשור לתרומת הגורם האנושי לאיכות הענבים, ונותר לנו להיות תלויים רק בטבע ובתנודות מזג האויר בכל עונה. כידוע, ישראל יבשה מאד בקיץ ומאפריל עד תחילת החורף באוקטובר-נובמבר לא יורד גשם. תקופה זו במחזור החיים השנתי של הגפן, היא העונה בה הגפן פעילה אחרי תרדמת החורף. הגפן מצמיחה ענפים חדשים ועליהם אשכולות ענבים שיבצרו בסוף הקיץ. בפרק זמן זה צריכת המים של הגפן גבוהה, ולכאורה לא ניתן לגדל ענבים ללא גשם או ללא השקיה. אי השקיית הגפן תגרום למצוקה קשה שלא תאפשר ליבול להבשיל.

אבל למרות מה שתואר כאן על הקיץ הישראלי, בחרנו לסמוך אך ורק על מי הגשמים מהחורף ולא להשקות את הגפנים כלל. כדי להביא את הגפן למצב זה יש לתכנן את פיתוח הכרם החדש באופן שיאפשר לגפנים לגדול ולחיות ללא תוספת מים בחדשי הקיץ. תהליך ההתאמה יתואר להלן:

אנו משקים את הגפן מיום השתילה בכרם במשך שנתיים באופן מלא ללא הגבלה. בשנה השלישית אנו מתחילים בהקטנה הדרגתית של משטר ההשקיה כך שהכמות הכללית של מי ההשקיה היא מחצית מכמות ההשקיה בשנה הקודמת. וכן כל מנת השקיה בודדת היא בכמות גדולה של מים תוך מרווחי זמן גדלים והולכים. בהמשך השנתיים הבאות הורדה שוב לחצי מהכמות הכללית הקודמת עד הפסקה מוחלטת לתמיד החל מן השנה השישית ואילך.

הקטנת ההשקיה ההדרגתית גורמת לגפן לעקב אחר המים להעמיק שורשים היכן שהם נמצאים. עם השנים מערכת השרשים של הגפן עמוקה דיה כדי למצא מים שנשארו מגשמי החורף, מבלי להזדקק להשקיית קיץ. התוצאה היא שמחזור החיים של הגפן יותר מרוסן ונוצר שווי משקל מתון בין הצימוח הירוק ויבול הענבים.

בנוסף, ללא השקיה גם לא נדרש דישון כימי שהוא הכרחי בשיטת ההשקיה המקובלת מכיון שבעומק האדמה יש כמות רבה של מינרלים שאינם מתכלים במהירות כמו בגובה פני השטח. במקום זאת, מעת לעת (פעם בחמש - עשר שנים) אנו מדשנים בדשן אורגני לפני החורף כך שיחדור לקרקע עם מי הגשם. הטיפול בכרם באופן זה, מניב גרגרי ענבים קטנים, מרוכזים ובאיכות גבוהה. כמו כן קטן הצורך בטיפולי הדברה כנגד מחלות הכרם.

מערכת ההדליה הינה שתי זרועות לאורך השורה בגובה של 90 ס"מ מהקרקע.

כאשר הענבים מגיעים להבשלה מלאה אנו בוצרים ידנית את האשכולות בארגזים קטנים של 10-20 ק"ג, כדי לשמור על שלמות העינב עד הגעתו ליקב. היבול יחסית קטן וניתן לתארו כך שכל גפן מייצרת כשני בקבוקי יין.

 

כרם קדיתא
כרם בנימינה
כרם זכרון־יעקב